Udienzes dl'ena 2023/2024

Ve prion bel de ve lascé nuté su n di dant dal nseniant.

BAKRI JULJAN

Materia:
Economia Aziendale
Tlasses:
1A, 1C, 3B, 4B, 5C
Udienzes dl'ena:
Vënderdi 11:10 - 12:00
Manda e-mail

BERNARDI LIDIA

Materia:
Scienze motorie
Tlasses:
1C, 2C, 3C, 4C, 5C
Udienzes dl'ena:
Merdi 10:10 - 10:55
Manda e-mail

bonvicin arianna

Materia:
Italiano
Tlasses:
1A, 1B, 3C, 5A, 5C
Udienzes dl'ena:
Mierculdi 10:10 - 10:55
Manda e-mail

CASANOVA FUGA MARTINA

Materia:
Italiano, Arte e territorio
Tlasses:
1C, 2A, 2B, 3B, 4C
Udienzes dl'ena
Vënderdi 08:30 - 09:20
Manda e-mail

COMPLOI VALENTINA

Materia:
Deutsch, Geschichte
Tlasses:
1C, 2A, 3A, 5A
Udienzes dl'ena:
Vënderdi 08:30 - 09:20
Manda e-mail

DELAGO MARIA

Materia:
Religion (I, D, L)*
Tlasses:
Alle Klassen
Udienzes dl'ena:
Lunesc 10:10 - 10:55
Manda e-mail

demez aaron

Materia:
Biologie, Physik
Tlasses:
1A, 1B, 1C
Udienzes dl'ena:
Lunesc 11:10 - 12:00
Manda e-mail

espinoza lucy milva

Materia:
Español
Tlasses:
2B, 3B, 4B, 5B
Udienzes dl'ena:
Juebia 11:10 - 12:00
Manda e-mail

FILL EVELYN

Materia:
Volkswirtschaft
Tlasses:
3A, 3C, 4A, 4C, 5A, 5C
Udienzes dl'ena:
Vënderdi 10:10 - 10:55
Manda e-mail

Franchi Federica

Materia:
Italiano
Tlasses:
1C, 2C, 3A
Udienzes dl'ena:
Juebia 08:30 - 09:20
Manda e-mail

INSAM BARBARA

Materia:
Mathematik
Tlasses:
1B, 2A, 2C, 3A, 4C, 5A
Udienzes dl'ena:
Mierculdi 08:30 - 09:20
Manda e-mail

KOSTNER IVAN

Materia:
Mathematik, Physik, Sostegno (I, D)*
Tlasses:
1C, 3B, 4A, 5C
Udienzes dl'ena:
Juebia 10:10 - 10:55
Manda e-mail

LARDSCHNEIDER DAVID

Materia:
Ladin
Tlasses:
1A, 1C, 2A, 2C, 3A, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C
Udienzes dl'ena:
Merdi 08:30 - 09:20
Manda e-mail

MARANER MARCO

Materia:
Diritto
Tlasses:
1C, 2A, 3A, 3B, 3C, 4A, 4C, 5B
Udienzes dl'ena:
Mierculdi 11:10 - 12:00
Manda e-mail

MESSNER MICHAELA

Materia:
Informatik, Sostegno (I, D)*
Tlasses:
1B, 1C, 2B, 3A, 3C, 4C, 4A
Udienzes dl'ena:
Juebia 08:30 - 09:20
Manda e-mail

MORODER VERENA

Materia:
English
Tlasses:
2C, 3A, 3C, 4A, 4C, 5A
Udienzes dl'ena:
Vënderdi 09:20 - 10:10
Manda e-mail

MULOTTO ILARIA

Materia:
Economia Aziendale
Tlasses:
4C, 5A
Udienzes dl'ena:
Lunesc 12:00 - 12:45
Manda e-mail

Niederkofler Frisch Jennifer

Materia:
Sostegno (I, D, E)*
Tlasses:
-
Udienzes dl'ena:
Juebia 07:40 - 08:30
Manda e-mail

OBERHOLLENZER MAXIMILIAN

Materia:
Deutsch, Geschichte
Tlasses:
2C, 2B, 3B
Udienzes dl'ena:
Mierculdi 10:10 - 10:55
Manda e-mail

PESCOSTA WALTER

Materia:
English
Tlasses:
2A, 5B
Udienzes dl'ena:
Mierculdi 10:10 - 10:55
Manda e-mail

PITSCHIELER JESSICA

Materia:
Biologie, Diritto, Economia Aziendale
Tlasses:
1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3C
Udienzes dl'ena:
Merdi  09:20 - 10:10
Manda e-mail

PIZZININI ALBERT

Materia:
Economia Aziendale, Diritto
Tlasses:
2B, 2C, 3A, 5A, 5B, 5C
Udienzes dl'ena:
Lunesc 08:30 - 09:20
Manda e-mail

plunger ines

Materia:
Deutsche, Geschichte
Tlasses:
1A, 1B
Udienzes dl'ena:
Lunesc 09:20 - 10:10
Manda e-mail

PRUGGER IACUN

Materia:
Mathematik, Physik
Tlasses:
1A, 2B, 3C, 4B, 5B
Udienzes dl'ena:
Merdi 09:20 - 10:10
Manda e-mail

ROTTENSTEINER SYLVIA

Materia:
Deutsch, Geschichte
Tlasses:
1C, 4A, 5B, 5C
Udienzes dl'ena:
Mierculdi 11:10 - 12:00
Manda e-mail

SAUCHANKA IRYNA

Materia:
Russisch
Tlasses:
2B, 3B, 4B, 5B
Udienzes dl'ena:
Lunesc 08:30 - 09:20
Manda e-mail

SENONER MARC

Materia:
English, Ladin, Sostegno (I, D)*
Tlasses:
1B, 1C, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A
Udienzes dl'ena:
Juebia 09:20 - 10:10
Manda e-mail

SIMONCINI ULIVELLI FEDERICO

Materia:
Economia Aziendale, Marketing, Diritto, Informatica
Tlasses:
1A, 2A, 2C, 4A, 4B, 5A
Udienzes dl'ena:
Vënderdi 09:20 - 10:10
Manda e-mail

STUFFER SIMON

Materia:
Scienze motorie
Tlasses:
1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B
Udienzes dl'ena:
Mierculdi 10:10 - 10:55
Manda e-mail

STUFLESSER SOFIA

Materia:
Deutsch, Geschichte, Ladin
Tlasses:
2C, 3C, 4B, 4C
Udienzes dl'ena:
Lunesc 11:10 - 12:00
Manda e-mail

ÜBERBACHER SANDRA MARIA

Materia:
Wirtschaftsgeographie
Tlasses:
1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4B, 5B
Udienzes dl'ena:
Juebia 10:10 - 10:55
Manda e-mail

URTHALER CLAUDIA

Materia:
Chemie und Physik
Tlasses:
2A, 2B, 2C
Udienzes dl'ena:
Juebia 09:20 - 10:10
Manda e-mail

VILLGRATER RENATE

Materia:
English
Tlasses:
1A, 1B, 2B, 3B, 5C
Udienzes dl'ena:
Mierculdi 09:20 - 10:10
Manda e-mail

welponer giorgia

Materia:
Italiano, Arte e territorio, Sostegno (I, D)*
Tlasses:
3C, 4A, 4B, 5B
Udienzes dl'ena:
Mierculdi 09:20 - 10:10
Manda e-mail

*
I = Italiano
D = Deutsch
L = Ladin

Register digitel