La cësa di studënc te Gherdëina

Sustëni y assistënza te n tlima plajëul


Per nosc studënc che vën da oradecà, iel la puscibltà de fé dumanda per n post tla cësa di studënc. La strutura "Assudëi" ie mé a puec metri dala scola y vën meneda da “Kanonikus-Michael-Gamper-Werk”. Per nfurmazions plu avisa:

Tel. +39 0471 798 449
E-Mail: heim.stulrich@gamperwerk.org
www.gamperwerk.org

Register digitel