Orange Juice

La zaita dl ITE Raetia te cin' rujnedes

Tl 2002, plu avisa d'autonn via à n valgun studënc y nsenianc metù a jì l proiet per la realisazion de na zaita de scola. Do la cunsulënza cun esperc y redatëures dl setëur, à l proiet giapà forma y l prim numer dla zaita ie unì dat ora ai 20 de dezëmber 2002. L nteres fova grant, no me te scola ma te duta la valeda.

Da ntlëuta lëura studënc y nsenianc deberieda per mëter su na redazion che lëura dantaldut ora di orares de scola.

L inuem dla zaita sauta ora da na parola uriginela, che ti va dassënn a urëdla ai jëuni: “Orange Juice”.

La finalità dla zaita ie de ti dé usc ai jëuni, che possa dì si minonga y desmustré nteres a problems che ti va a cuer, fajan cunëscer l'ativiteies dla scola auta. La redazion se tol la bria de nrescì y fé articuli, de mëter ite fotografies y de ti dé n bel cialé ora ala zaita. La gran pert di articuli vën scric dai studënc, na pitla pert dai prufessëures. I articuli ie te cin' rujenedes: talian, tudësch, ladin, nglëisc y spanuel.

La zaita "Orange Juice" vën data plu iedesc al ann – un n volum vën dat ora dala tlas de maduranza. Cun la cunlaurazion y l mpëni di studënc cialons de jì inant, miuran da iede a iede uni edizion, per arjonjer che "Orange Juice" reste for viva danter i jëuni tla valeda.