LIBRI DE SCOLA

Libri de scola - ann de scola 2019-20

Elenco dei libri di testo in formato PDF

CONTRIBUT DE € 150,00 PER CUMPRÉ LIBRI DE SCOLA Y MATERIAL DIDATICH

La documentazion possa unida mustreda sù da:

conta cun indicazion di libri cumprei, priesc y inuem dl student o de n si numer de codesc fischel;

document che mostra sú i libri cumprei cun si priesc, njuntá manuelmenter cun l inuem del studënt;

Cunferma da avëi giapá da cumpré vel liber adurvá (njonta da udëi).