Udienza dl'ena 2021/2022

Ve prion bel de ve lascé nuté su n di dant dal nseniant

L vën dat da lecurdé che n possa unì te scola mé cun Green Pass che vel.

Nseniant Di y ëura Materia Tlasses
BAKRI Juljan Mierculdi, 9.20 - 10.10 Economia aziendale 1B, 1C, 3C, 4B, 5B
BERNARDI Lidia Juebia, 9.20 - 10.10 Scienze motorie 1C, 2C, 3C, 4C, 5C
CASANOVA FUGA Martina Lunesc, 8.30 - 9.20 Italiano - Arte 2C, 4B, 5B, 5C
COMPLOI Valentina Vënderdi, 8.30 - 9.20 Deutsch - Geschichte 1A, 1C, 3A, 4B, 4C
COMPLOJ Norbert Juebia, 8.30 - 9.20 Mathematik - Physik 1A, 1B, 1C, 2B, 2C
DELAGO Maria Vënderdi, 9.20 - 10.10 Religion tutte le classi
FILL Evelyn Lunesc, 10.10 - 10.55 Diritto - Volkswirtschaft 3A, 3C, 4A, 4C, 5A, 5C
FLATSCHER Bernhard Merdi, 10.10 - 10.55 Deutsch - Geschichte 4A, 5A, 5B
FONTANA Elisa Mierculdi, 8.30 - 9.20 Italiano 1A, 1B, 2A, 4C
INSAM Barbara Vënderdi, 9.20 - 10.10 Mathematik - Diritto 1C, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A
INSAM Beatrix Merdi, 9.20 - 10.10 Deutsch - Geschichte 1B, 3A
KOSTNER Ivan Merdi, 9.20 - 10.10 Mathematik 1B, 2A, 3C, 4A, 5B, 5C
LARDSCHNEIDER David Vënderdi, 10.10 - 10.55 Ladin 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C
MARANER Marco Juebia, 10.10 - 10.55 Diritto 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 4B
MESSNER Michaela Lunesc, 09.20 - 10.10 Informatica 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C
MORODER Julia Vënderdi, 9.20 - 10.10 Economia aziendale 1A, 2B, 2C, 3B, 5C
MORODER Verena Juebia, 10.25 - 11.10 English 1A, 1C
MULOTTO Ilaria Mierculdi, 9.20 - 10.10 Economia aziendale 3A, 4A
PESCOSTA Walter Mierculdi, 9.20 - 10.10 English 3B, 5A
PIZZININI Albert Mierculdi, 8.30 - 9.20 Diritto 3A, 3B, 3C, 5A, 5B
RINALDI Chiara Lunesc, 9.20 - 10.10 Spagnolo 2B, 3B, 4B, 5B
ROTTENSTEINER Sylvia Juebia, 11.10 - 12.00 Deutsch - Geschichte 2A, 3B, 3C, 5C
RUNGGALDIER Robin Merdi, 10.10 - 10.55 Biologie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C
RUOCCO Daniel Lunesc, 11.10 - 12.00 Italiano 1C, 3A, 3C, 4A, 5A
SAUCHANKA Iryna Lunesc, 9.20 - 10.10 Russo 2B, 3B, 4B, 5B
SENONER Marc Juebia, 10.10 - 10.55 English 2A, 2B, 2C, 3A, 4A, 5C
SIMONCINI ULIVELLI Federico Merdi, 10.10 - 10.55 Economia aziendale - Marketing  1A, 2A, 4C, 5A
STUFFER Simon Juebia, 8.30 - 9.20 Scienze motorie 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B
STUFLESSER Sofia Lunesc, 8.30 - 9.20 Ladin 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C
ÜBERBACHER Sandra Maria Vënderdi, 10.10 - 10.55 Wirtschaftsgeographie - Informatik 1A, 1C, 2A, 2C, 3A, 3C, 4A, 4C
URTHALER Claudia Juebia, 9.20 - 10.10 Chemie 2A, 2B, 2C
VILLGRATER Renate Mierculdi, 8.30 - 9.20 English 1B, 3C, 4B, 4C, 5B
WALDBOTH Verena Lunesc, 10.10 - 10.55 Deutsch - Geschichte 1C, 2C, 2B, 5A, 5B
WANKER Christine Merdi, 10.10 - 10.55 Wirtschaftsgeographie 1B, 2B, 3B, 4B, 5B
WELPONER Giorgia Mierculdi, 11.10 - 12.00 Italiano - Arte 1C, 2B, 3B