Despusizions genereles

Per tenì ite l decret legislativ n. 33 del 14.03.2013, ie chësc portal udù dant per publiché duc i documënc, la nformazions y i programsc che muessa vester metui a disposizion per respeté la trasparënza.